ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Τίτλος:ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Βέλγιο
Τίτλος:ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Βέλγιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Alpha Bank
1982 1983 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου