ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 
Τίτλος:ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ISSN:1105-9559
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ISSN:1105-9559
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
1992
τόμος 1
1995
τόμος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου