ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
 
Τίτλος:ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1927
τόμος 1
1928
τόμος 2
Πλήρης