Σκιάθος = τρίμηνη Σκιαθιτική επιθεώρηση
 
Τίτλος:Σκιάθος = τρίμηνη Σκιαθιτική επιθεώρηση
ISSN:1105-6193
Τίτλος:Σκιάθος = τρίμηνη Σκιαθιτική επιθεώρηση
Δημοσίευση:Σκιάθος : Χρήστος Β. Χειμώνας, [1976]-
ISSN:1105-6193
Textual materials, Monographic: 1
Θέματα:Σκιάθος (Νησί, Ελλάδα)
Νεοελληνική λογοτεχνία
DDC Ταξινόμηση:805
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
1978
τόμος 8
1987
τόμος 47
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1977
τόμος 5
1985
τόμος 39
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1982
τόμος 7
τεύχος 26
1982
τόμος 7
τεύχος 26
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1979
τεύχος 12
1979
τεύχος 12
Πλήρης