ΡΥΘΜΟΣ
 
Τίτλος:ΡΥΘΜΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΡΥΘΜΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1932
τεύχος 1
1934
τεύχος 12
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1976
τεύχος 1
1978
τεύχος 6
Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1932 1934 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου