ΠΡΟΣΠΕΡΟΣ
 
Τίτλος:ΠΡΟΣΠΕΡΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΠΡΟΣΠΕΡΟΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1950
τεύχος 3
1953
τεύχος 8
Πλήρης