ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
 
Τίτλος:ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1950 1950 Πλήρης