Εκλογή απο τα δημοσιεύματα όλου του κόσμου / Αγγλοελληνικη Υπηρεσία Πληροφοριών
 
Τίτλος:Εκλογή απο τα δημοσιεύματα όλου του κόσμου / Αγγλοελληνικη Υπηρεσία Πληροφοριών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εκλογή απο τα δημοσιεύματα όλου του κόσμου / Αγγλοελληνικη Υπηρεσία Πληροφοριών
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αγγλοελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών
Δημοσίευση:Αθήναι : Αγγλο-ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών (AGIS), 1945-1960
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η Συμμαχική Υπηρεσία Πληροφοριών» (AIS - Allied Information Service) στις 6 Απριλίου 1945 άλλαξε όνομα και αποκαλούνταν επίσημα πλέον Αγγλο-ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών (AGIS).
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1945 1950 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1945
τόμος 1
τεύχος 6
1960
τόμος 6
τεύχος 173
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1945 1948 Ελλιπής