ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 
Τίτλος:ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1865
τόμος 1
1873
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1865
τόμος 1
1873
τόμος 7
Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1865
τόμος 1
1873 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου