ΑΘΗΝΑ Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ
 
Τίτλος:ΑΘΗΝΑ Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Γαλλία
Τίτλος:ΑΘΗΝΑ Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Γαλλία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1819
τόμος 1
1819
τόμος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1819 1819 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1819 1819 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1819 1819 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

1819 1819 Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1889 2005
τόμος 83
Πλήρης