Παγκόσμια Κίνηση Ελληνόφωνων Γυναικών : πολιτιστική, ενημερωτική μηνιαία εφημερίδα
 
Τίτλος:Παγκόσμια Κίνηση Ελληνόφωνων Γυναικών : πολιτιστική, ενημερωτική μηνιαία εφημερίδα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παγκόσμια Κίνηση Ελληνόφωνων Γυναικών : πολιτιστική, ενημερωτική μηνιαία εφημερίδα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Παγκόσμια Κίνηση Ελληνόφωνων Γυναικών (ΠΑ.ΚΕ.Γ.)
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τεύχ. 2, 4 (1994)
Δημοσίευση:Αθήνα : Παγκόσμια Κίνηση Ελληνόφωνων Γυναικών, 1994-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εφημερίδα της Παγκόσμιας Κίνησης Ελληνόφωνων Γυναικών που εστιάζει σε θέματα που εμπεριέχουν το ελληνικό στοιχείο
Μηνιαία
Θέματα:Μετανάστευση και μετανάστριες
Επαναπατρισμός και παλιννοστούντες
Πολιτική για τις μειονότητες
Ομογενείς
Immigration, migration and migrant women
Minorities policy
Repatriation and repatriated women
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1994 Ελλιπής