Παγκόσμια Κίνηση Ελληνόφωνων Γυναικών : πολιτιστική, ενημερωτική μηνιαία εφημερίδα
 
Τίτλος:Παγκόσμια Κίνηση Ελληνόφωνων Γυναικών : πολιτιστική, ενημερωτική μηνιαία εφημερίδα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παγκόσμια Κίνηση Ελληνόφωνων Γυναικών : πολιτιστική, ενημερωτική μηνιαία εφημερίδα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Παγκόσμια Κίνηση Ελληνόφωνων Γυναικών (ΠΑ.ΚΕ.Γ.)
Δημοσίευση:Αθήνα : Παγκόσμια Κίνηση Ελληνόφωνων Γυναικών, 1994-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εφημερίδα της Παγκόσμιας Κίνησης Ελληνόφωνων Γυναικών που εστιάζει σε θέματα που εμπεριέχουν το ελληνικό στοιχείο
Μηνιαία
Θέματα:Μετανάστευση και μετανάστριες
Επαναπατρισμός και παλιννοστούντες
Πολιτική για τις μειονότητες
Ομογενείς
Immigration, migration and migrant women
Minorities policy
Repatriation and repatriated women
DDC Ταξινόμηση:305.48789 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1994 Ελλιπής