Επιστημονική Επετηρίδα / Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίδα / Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. - Ιον. Πανεπιστημ.
ISSN:1106-0271
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίδα / Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. - Ιον. Πανεπιστημ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Δημοσίευση:Κέρκυρα : Ιονιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, 1992-
ISSN:1106-0271
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
DDC Ταξινόμηση:400
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1992 1992 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1992
τόμος 1
1998
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1992
τόμος Α΄
2008
τεύχος 2
Ελλιπής