ΕΝΔΟΧΩΡΑ
 
Τίτλος:ΕΝΔΟΧΩΡΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΝΔΟΧΩΡΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1999 1999 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1988
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1996
τεύχος 3 (48)
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1963
τόμος 4
τεύχος 24
2009
τεύχος 97
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1995 1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1991 2003 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1991
τεύχος 18
1991
τεύχος 20
Ελλιπής