ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
 
Τίτλος:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
2000 2000 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1988 2003 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
1997
τεύχος 1
2003
τεύχος 37
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου