Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου
 
Τίτλος:Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Τμήμα Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου
Δημοσίευση:Τρίπολη : Τμήμα Κ. και Ν. Πελοποννήσου, 1972-1992
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Ο Μηχανικός σήμερα, 1992-
Τριμηνιαίο
Συνεχίζεται από:Ο Μηχανικός σήμερα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1977 1992 Πλήρης
Μέλος Δικτύου