Η Σωτηρία
 
Τίτλος:Η Σωτηρία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Σωτηρία
Παράλληλος κύριος τίτλος:Sotiria
Προηγούμενος Τίτλος:Θώραξ. [1978-1979]
Πνευματική Υπευθυνότητα:Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Νοσοκομείον Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, [1979-1982]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:[Συνεχίζει το: Θώραξ 1978-1979]
[Συνεχίζεται απο το: Ελληνική Πνευμονολογική Επιθεώρηση 1983- ]
[Τριμηνιαίο]
Συνεχίζει:Θώραξ
Συνεχίζεται από:Ελληνική Πνευμονολογική Επιθεώρηση
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου"
1979 1982 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1979 1982 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας"
1979 1982 Πλήρης