Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
 
Τίτλος:Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
ISSN:1105-9788
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : Δημακόπουλος Σ., 1992-2003
ISSN:1105-9788
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση (2003-)
Μηνιαίο
Συνεχίζεται από:Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση = Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Χημικοί Μηχανικοί - Τεχνολόγοι Μηχανικοί
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1997 2000 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
1999 2003 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1992 2003 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2

1997
τεύχος 58
2003
τεύχος 132
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1997 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου