Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
 
Τίτλος:Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : Δημακόπουλος Σ., 1992-2003
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση (2003-)
Συνεχίζεται από:Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση = Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Χημικοί Μηχανικοί - Τεχνολόγοι Μηχανικοί
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
1999 2003 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1992 2003 Πλήρης
Μέλος Δικτύου