ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
 
Τίτλος:ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Παράλληλος κύριος τίτλος:REVISED PRICE INDICES OF NEW BUILDING DWELLINGS CONSTRUCTION
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1990 2000 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

τόμος 0
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1993 Πλήρης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1993 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Πάτρας
1993 2000 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου