Ροδοστάλι
 
Τίτλος:Ροδοστάλι
ISSN:1106-174X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ροδοστάλι
Δημοσίευση:Αθήνα : Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίας Λέσβου, 1991-
ISSN:1106-174X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:800
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1992 1992 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1992
τεύχος 3
1994
τεύχος 10-11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου