ΑΡΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
 
Τίτλος:ΑΡΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΑΡΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
Παράλληλος κύριος τίτλος:ARCHIVES OF HYGIENE
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζεται από:ΑΡΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου"
1949 1967 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1965
τόμος 16
1967
τόμος 17
Πλήρης
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
1950 1967 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής
1966
τόμος 16
τεύχος 1
1967
τόμος 17
τεύχος 3-4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1952 1952 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
1938 1966 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1937 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
1937
τεύχος 1-6
1979 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας"
1935 1967 Ελλιπής