ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
 
Τίτλος:ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1976 1979 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου