ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΙΝ
 
Τίτλος:ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΙΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΙΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζει:ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΙΝ
Συνεχίζεται από:ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1974 1978 Πλήρης
Alpha Bank
1976 1978 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Πάτρας
1977 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1976 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

τόμος 0
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1976 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου