Ετήσια Στατιστική Βαμβακιού και Ηλίανθου
 
Τίτλος:Ετήσια Στατιστική Βαμβακιού και Ηλίανθου
Συντομευμένος Τίτλος:Ετ. Στατ. βαμβακ. ηλιανθ.
ISSN:1105-0594
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ετήσια Στατιστική Βαμβακιού και Ηλίανθου
Προηγούμενος Τίτλος:Ετήσια Στατιστική Βαμβακιού. 1983-1986
Τίτλος Κλειδί:Ετήσια Στατιστική Βαμβακιού και Ηλίανθου
Συντομευμένος Τίτλος:Ετ. Στατ. βαμβακ. ηλιανθ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνικός Οργανισμός Βάμβακος
Δημοσίευση:Αθήνα : Οργανισμός Βάμβακος, 1987-1988
ISSN:1105-0594
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Ετήσια Στατιστική Βαμβακιού 1983-1986
Συνεχίζεται απο: Ετήσια Στατιστική Βαμβακιού, Ηλίανθου και Σόγιας 1989-
Ετήσιο
Συνεχίζει:Ετήσια Στατιστική Βαμβακιού
Συνεχίζεται από:Ετήσια Στατιστική Βαμβακιού Ηλίανθου και Σόγιας / Οργανισμός Βάμβακος. Τμήμα Πληροφορικής & Τεκμηρίωσης
DDC Ταξινόμηση:633.51
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1987 1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1987 1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1987 1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Alpha Bank
1987 1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

τόμος 0
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου