ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Τίτλος:ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1986 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου