Πρακτικά. Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία : Κέντρο Ανθρωπιστικών Κλασσικών Σπουδών
 
Τίτλος:Πρακτικά. Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία : Κέντρο Ανθρωπιστικών Κλασσικών Σπουδών
Συντομευμένος Τίτλος:Ελλ. Ανθρωπιστ. Εταιρ. Κεντρ. Ανθρωπιστ. Κλασ. Σπουδ.
ISSN:1791-6550
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πρακτικά. Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία : Κέντρο Ανθρωπιστικών Κλασσικών Σπουδών
Συντομευμένος Τίτλος:Ελλ. Ανθρωπιστ. Εταιρ. Κεντρ. Ανθρωπιστ. Κλασ. Σπουδ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία. Κέντρο Ανθρωπιστικών και Κλασσικών Σπουδών, 1963-
ISSN:1791-6550
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εχει υποσειρά το: Μελέται και Έρευναι [1791-6569] 1963-
Άγνωστη
DDC Ταξινόμηση:800
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
1979
τόμος 48
Πλήρης