ΟΣΤΟΥΝ
 
Τίτλος:ΟΣΤΟΥΝ
ISSN:1106-109X
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΟΣΤΟΥΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ISSN:1106-109X
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών βιβλιοθήκη τμήματος Ιατρικής
1990
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
1993
τόμος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1990
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός"
1991
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 02/12/2019
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
1996
τόμος 7
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας"
1990
τόμος 1
Πλήρης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Ε.Ι.Ε.
1990
τόμος 1
τεύχος 3
2014
τόμος 25
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής
1990
τόμος 1
τεύχος 2
2014
τόμος 25
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1990
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
1990
τόμος 1
τεύχος 2
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο - Μαιευτήριο - "Έλενα Βενιζέλου"
1994
τόμος 5
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1990
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Υ.&Υ.Δ.Υ
- Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

1990
τόμος 1
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο
1991
τόμος 2
τεύχος 1
2014
τόμος 25
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
1993
τόμος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Θεαγένειο"
1990
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Σισμανόγλειο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής
1990
τόμος 1
τεύχος 2
2014
τόμος 25
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Άγιος Γεώργιος"
1997 1998 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου