Συντέλεια
 
Τίτλος:Συντέλεια
ISSN:1107-3691
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συντέλεια
Τίτλος Κλειδί:Συντέλεια
Δημοσίευση:Αθήνα : Εξάντας Εκδοτική, [199-?]-1996
ISSN:1107-3691
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:800
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος
1990
τόμος 1
1992
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1990
τεύχος 1
1995
τεύχος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
1990 1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1990
τεύχος 1
1992
τεύχος 7
Πλήρης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1991 1991 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου