Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
 
Τίτλος:Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ISSN:1105-509X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ISSN:1105-509X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
1991
τόμος 1
1992
τόμος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1991
τεύχος 1
1993
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Σπουδών και Τμήμα Φιλολογίας
1991
τεύχος 1
1992
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

τόμος 0
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
1991 1993 Ελλιπής