ΘΕΣΕΙΣ
 
Τίτλος:ΘΕΣΕΙΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΘΕΣΕΙΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1983 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1982
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1983
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1994
τόμος 46
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 21/01/2019
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
1992 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
1982 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης
1996
τόμος 54
2006
τόμος 96
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
1997
τεύχος 58
2015
τεύχος 133
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1983
τεύχος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2001
τόμος 0
τεύχος 74
2005
τεύχος 91
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1994 Ελλιπής
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
1999
τεύχος 66
2003
τεύχος 85
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1989
τεύχος 26
1989
τεύχος 28
Ελλιπής