ΛΕΒΙΑΘΑΝ
 
Τίτλος:ΛΕΒΙΑΘΑΝ
ISSN:1105-6444
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΛΕΒΙΑΘΑΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ISSN:1105-6444
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1988
τεύχος 1
1996
τεύχος 16
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1991
τεύχος 9
1991
τεύχος 9
Πλήρης
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
1988 Πλήρης

1989 Πλήρης
Ανενεργή
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης
1988
τεύχος 1
1993
τεύχος 13
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1988
τεύχος 1
1996
τεύχος 16
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1989 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1991
τεύχος 11
1996
τεύχος 16
Ελλιπής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1988
τεύχος 1
1991
τεύχος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
1988
τεύχος 1
1994
τεύχος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου