Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών : τριμηνιαίον φιλοσοφικόν περιοδικόν
 
Τίτλος:Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών : τριμηνιαίον φιλοσοφικόν περιοδικόν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών : τριμηνιαίον φιλοσοφικόν περιοδικόν
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1929-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1929
τόμος 1
τεύχος 1
1940
τόμος 11
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1929
τόμος 1
1940
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1929
τόμος 1
1940
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1932 1939 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας
1929 1939 Ελλιπής