Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών : τριμηνιαίον φιλοσοφικόν περιοδικόν
 
Τίτλος:Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών : τριμηνιαίον φιλοσοφικόν περιοδικόν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών : τριμηνιαίον φιλοσοφικόν περιοδικόν
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1929-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1929
τόμος 1
τεύχος 1
1940
τόμος 11
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 18/08/2017
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1929
τόμος 1
1940
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 18/08/2017
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1929
τόμος 1
1940
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1932 1939 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 27/08/2017
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας
1929 1939 Ελλιπής