Πολιτικοί διάλογοι
 
Τίτλος:Πολιτικοί διάλογοι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πολιτικοί διάλογοι
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1984 1985 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας
1984 1985 Πλήρης