Πολιτικοί διάλογοι
 
Τίτλος:Πολιτικοί διάλογοι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πολιτικοί διάλογοι
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Εταιρεία Πολιτικών Μελετών
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Εταιρεία Πολιτικών Μελετών, 1984-1985
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1984 1985 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας
1984 1985 Πλήρης