Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ
 
Τίτλος:Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1979 1985 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας
1977 1985 Ελλιπής