ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 
Τίτλος:ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζει:ΤΟ ΜΗΛΟ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1991 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Ίδρυμα Ευγενίδου
1995 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1992
τεύχος 40
1993
τεύχος 66
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου