ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
 
Τίτλος:ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1956 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου