ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
 
Τίτλος:ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1954/55 1965/66 Πλήρης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1926 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου