ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ
 
Τίτλος:ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ
Παράλληλος κύριος τίτλος:REVISED AGRICULTURAL PRICE INDICES
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1985 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Παράρτημα Βιβλιοθήκης Σάμου
1985 1985 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1976 Πλήρης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1975 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Alpha Bank
1976 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου