ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 
Τίτλος:ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1989
τόμος 1
1991
τόμος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου