ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
 
Τίτλος:ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1986
τόμος 7
1992
τόμος 25
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου