Κοινωνιόγραμμα / Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων
 
Τίτλος:Κοινωνιόγραμμα / Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κοινωνιόγραμμα / Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων
Προηγούμενος Τίτλος:Δελτίο Ελλήνων Κοινωνιολόγων. 1984-1989
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων
Δημοσίευση:Αθήνα : Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, 1990-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Δελτίο Ελλήνων Κοινωνιολόγων: όργανο του ελληνικού κοινωνιολογικού συλλόγου 1984-1989
Συνεχίζει:Δελτίο Ελλήνων Κοινωνιολόγων : όργανο του ελληνικού κοινωνιολογικού συλλόγου
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1991 1991 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1990 Ελλιπής