Ιατρικαί Αθήναι : Εβδομαδιαία επιθεώρησις της Ιατρικής επιστημονική και επαγγελματική
 
Τίτλος:Ιατρικαί Αθήναι : Εβδομαδιαία επιθεώρησις της Ιατρικής επιστημονική και επαγγελματική
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιατρικαί Αθήναι : Εβδομαδιαία επιθεώρησις της Ιατρικής επιστημονική και επαγγελματική
Δημοσίευση:Αθήνα : Δρανδάκης , Ελευθέριος Χ., [1934-1954]
Φυσική Περιγραφή:τχ. : φωτ. ; 36 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εβδομαδιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου"
1950 1954 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδοντιατρική Σχολή Οδοντιατρικό Σπουδαστήριο
1949 1954 Πλήρης