ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 
Τίτλος:ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζει:ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1979 1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1987
τόμος 3
1988
τόμος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
1987
τόμος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
1987
τόμος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 25/08/2017
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
1987
τόμος 11
Πλήρης
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1979
τόμος 3
1988
τόμος 16
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου