ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 
Τίτλος:ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζει:ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1979 1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1987
τόμος 3
1988
τόμος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
1987
τόμος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
1987
τόμος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
1987
τόμος 11
Πλήρης
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1979
τόμος 3
1988
τόμος 16
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου