ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 
Τίτλος:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1989
τεύχος 9
1994
τεύχος 67
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Παράρτημα Βιβλιοθήκης Χίου
1989
τεύχος 13
1994
τεύχος 67
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή