Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Δ'
 
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Δ'
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Δ'
Πνευματική Υπευθυνότητα:Βασίλειον της Ελλάδος
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:[1885]-
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1885-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Χωρίσθηκε από:Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
ΔΕΗ Διεύθυνση Εκπαιδεύσης/ΤAME
1959 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1883 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου