Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Δ'
 
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Δ'
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Δ'
Ομοιόμορφος τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τεύχος Τέταρτον
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τεύχος Δ'
Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Τέταρτον
Πνευματική Υπευθυνότητα:Βασίλειον της Ελλάδος
Ελλάδα. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης
Εθνικό Τυπογραφείο
Βασιλικόν Τυπογρραφείον
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1883-1972
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου : Εθνικό Τυπογραφείο, 1883-1972
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Χωρίσθηκε από: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Άτακτη
Χωρίσθηκε από:Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Θέματα:Law--Greece
Gazettes--Greece
Legislation--Greece
Greece--Official and employees
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
ΔΕΗ Διεύθυνση Εκπαιδεύσης/ΤAME
1959 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1883 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου