Εκπαιδευτική κοινότητα
 
Τίτλος:Εκπαιδευτική κοινότητα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εκπαιδευτική κοινότητα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Επιστημονικό Σωματείο "Εκπαιδευτική Κοινότητα"
Δημοσίευση:Αθήνα : Εκπαιδευτική Κοινότητα, [1988]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου

1989 1990 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1989 Πλήρης
Μέλος Δικτύου

1989 Πλήρης
Ανενεργή
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
1989
τόμος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1992
τεύχος 16
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης
1993
τεύχος 20
1994
τεύχος 29
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
1991 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου