ΔΙΝΗ
 
Τίτλος:ΔΙΝΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΙΝΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1986
τεύχος 1
1997
τεύχος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1986 1990 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1986 1997 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1986 1990 Πλήρης
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
1988 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
1993
τόμος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1986
τεύχος 1
1994
τεύχος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου