ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
 
Τίτλος:ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
ISSN:1107-7174
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ISSN:1107-7174
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1987
τόμος 7
1990
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1980 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

1980 Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

1980 1990 Πλήρης
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
1987 Πλήρης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1980 1984 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1980
τόμος 1
1994
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου