ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΧΩ
 
Τίτλος:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΧΩ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΧΩ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1924 1924 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1907 1937 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1907 1940
τόμος 27
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου