Επιστημονική Ηχώ
 
Τίτλος:Επιστημονική Ηχώ
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Ηχώ
ISSN:1106-0662
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική Ηχώ
Τίτλος Κλειδί:Επιστημονική Ηχώ
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Ηχώ
Δημοσίευση:Αθήναι : Σ. Ν. Παπανικολάου, 1906-1941
ISSN:1106-0662
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:620
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1924 1924 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1907 1937 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1907 1940 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου