ΠΑΙΔΕΙΑ
 
Τίτλος:ΠΑΙΔΕΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΠΑΙΔΕΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζεται από:ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
19476
τόμος 1
1951
τόμος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1946
τεύχος 1
1951
τεύχος 63
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1936 1951 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1951 1951 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου