ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Τίτλος:ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1979 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1979
τόμος 1
1979
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1979
τόμος 1
1979
τόμος 1
Πλήρης
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
1979
τόμος 1
Πλήρης